CAO

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google plus
  • Addthis
pen

Collectieve Arbeids Overeenkomst

Een Collectieve Arbeids Overeenkomst (CAO) is belangrijk in elk vakgebied. Samen sta je immers sterker. Hiernaast geeft het zowel voor de werkgever als de werknemer een belangrijk houvast voor een goede werkrelatie. De nieuwste versie van de CAO horeca kan je downloaden op de website Horecacao.nl.

In deze CAO worden worden vooral de belangen van de werknemers behartigd door werknemersorganisaties zoals de FNV of CNV.

Horeca CAO in de praktijk

Vanaf begin 2014 heeft de horeca al geen CAO meer. Voor de prakrijk betekend dit dat veel goede krachten in de horeca dit voor lief nemen of verder gaan kijken in andere branches. Immers, de liefde voor het horecavak, is voor veel mensen niet onvoorwaardelijk. De combinatie van lage lonen, onregelmatige werktijden, een sociaal leven die uit collega's bestaat en eventueel een gezin is voor veel goede vakmensen in de horeca een combinatie die er voor zorgt dat men kiest voor een andere branche om in te werken. Hiernaast geeft de FNV Horeca ook aan (niet officieel; wel bij hun klantenservice) dat er in de Horeca een te kleine basis is met vakmensen die lid zijn van de FNV Horeca en niet als part timer of student in de horeca werken. Om deze reden kunnen zij geen basis vinden om daadwerkelijk de werkgevers onder druk te zetten om daadwerkelijk iets te doen.
Verder is het natuurlijk zo dat echte vakmensen nooit hun gasten in de steek zullen laten. Stakingen zullen dus voor veel van deze vakmensen geen optie zijn. Immers; de gast heeft daar uiteindelijk last van.

Conclussie

Er is op dit moment geen goede basis om de werkgevers onder druk te zetten. De werkgevers kunnen voorlopig nog hun eigen zakken vullen zonder bang te zijn dat de werknemers in opstand komen vanwege de werktijden, salarissen en meer. Goede werknemers vertrekken naar andere branches omdat ze daar wel een goed salaris, minder onregelmatigheid, meer waardering en een sociaal leven kunnen opbouwen. Het resultaat hiervan is dat er, in verhouding, nog vrij weinig echte vakmensen in de horeca te vinden zijn die ook daadwerkelijk nog echte kwaliteit leveren.